שינוי תעסוקתי בגישה המוטיבציונית

שינוי תעסוקתי בגישה המוטיבציונית

תאריך התחלה 
04/07/2017
תאריך סיום 
25/07/2017
שלישי
09:00-15:30
24
שעות
3
מפגשים
סוג קורס 
קורסי העמקה
שם המוסד 
המכללה האקדמית ת"א- יפו
שם המחלקה 
ג'וינט ישראל- תבת
שם רכז הקורס 
ליטל אזשי ואביטל אבישר
אוכלוסיות יעד 
מקדמי תעסוקה-פרט, אחראי הדרכה, רכזי קידום, מנהלי מרכזים, מנחי קבוצות, חונכים
0

תיאור

מטרת הקורס 

הכרות עם גישות ותפיסות פסיכולוגיות מגוונות עליהם מבוססת העבודה היומיומית של מקדמי התעסוקה עם המשתתפים (פסיכולוגיה חיובית, גישת הכוחות, הגישה המוטיבציונית ועוד)
תרגול כלים בליווי תעסוקתי המבוססים על הגישות השונות וכיצד טכניקות העבודה של הגישות הללו יכולות לסייע להתמודדות עם חסמים בקרב המשתתפים. 

מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
כתובת לפניות 

עירית מור

טלפון 
02-6557105
דואר אלקטרוני 
מחזורים נוספים 

מחזור 2- שני
החל 
11/12/2017
עד 
25/12/2017