מסוגלות תעסוקתית - כלים יישומיים

מסוגלות תעסוקתית - כלים יישומיים

תאריך התחלה 
21/11/2017
תאריך סיום 
28/11/2017
שלישי
09:00-15:30
16
שעות
2
מפגשים
סוג קורס 
קורסי העמקה
שם המחלקה 
ג'וינט ישראל- תבת
שם רכז הקורס 
שלי זוסמן וליטל אזשי
אוכלוסיות יעד 
מקדמי תעסוקה - פרט, מעסיקים, מנהלי מרכזים, אחראי הדרכה, רכזי קידום, מנחי קבוצות
0

תיאור

מטרת הקורס 

בחינה -מהי מסוגלות תעסוקתית בעולם העבודה המשתנה והרחבת ההגדרות לכישורים הנכללים בה, בדיקה - האם יש הבדל בין מסוגלות תעסוקתית לשילוב בעבודה למסוגלות תעסוקתית בתהליכי קידום בעבודה. 
הכרה ותרגון של כלים לאבחון מסוגלות תעסוקתית עם משתתפים וניתוח סוגיות בעבודה עם משתתפים על מסוגלות תעסוקתית 

מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
כתובת לפניות 

עירית מור

טלפון 
02-6557105
דואר אלקטרוני 
מחזורים נוספים 

החל 
06/04/2017
עד 
06/04/2017