קורס ליווי קבוצת תעסוקה

קורס ליווי קבוצת תעסוקה

תאריך התחלה 
29/11/2017
תאריך סיום 
13/12/2017
רביעי
09:00-15:30
24
שעות
3
מפגשים
סוג קורס 
קורסי העמקה
שם המוסד 
המכללה האקדמית ת"א- יפו
שם המחלקה 
ג'וינט ישראל- תבת
שם רכז הקורס 
יעל סמוני ויעל חייט
אוכלוסיות יעד 
מקדמי תעסוקה המלווים קבוצות בעבודתם (פרט, הכשרות, קהילה וכו')
0

תיאור

מטרת הקורס 

הכשרת מלווים לקבוצות תעסוקה - הגדרת תפקיד מלווה הקבוצה, מהם תחומי האחריות של מקדם התעסוקה בשלב טרום הסדנה, במהלכה ואחריה, ממשקיו מול מנחה הקבוצה, נתרגל התערבות רצויה בתהליך הקבוצתי ונבחן כיצד לייצר המשכיות עם תום הסדנה. הקורס אינו מכשיר להנחיית קבוצות אלא לליווי בלבד! 

מיקום הקורס 
המכללה האקדמית ת"א יפו
כתובת לפניות 

עירית מור

טלפון 
02-6557105
דואר אלקטרוני 
מחזורים נוספים 

החל 
06/04/2017
עד 
06/04/2017